Onze missie

AmbuLife helpt!

 

Wij zijn een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Onze missie is drieledig:

  • Opkomen voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland.
  • Actief zijn op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid, ziekenvervoer en preventieve hulpacties.
  • Bij dat alles doen we maximaal een beroep op vrijwilligers.

 

Zelfredzaamheid stimuleren

We vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen bij een noodgeval. Thuis, op het werk, op school, in de jeugdbeweging of in de sportclub. We willen zoveel mogelijk mensen eerste hulp aanleren. Ook internationaal: we helpen andere landen met het ontwikkelen van eerstehulprichtlijnen en bijhorend opleidingsmateriaal.

 

Meteen helpen bij rampen

We willen optimaal hulp bieden bij een ramp. Dat doen we door onze plaatselijke AmbuLife-afdelingen snel in te zetten, of door de samenwerking met andere hulpdiensten en de overheid te versterken. Onze expertise op het vlak van internationale noodhulp bouwen en rampenparaatheid breiden we verder uit.

 

Zorgen voor kwetsbaren

Verschillende AmbuLife-vrijwilligers dragen zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Wat we doen is misschien niet altijd zichtbaar. Maar het betekent wel een wereld van verschil voor de mensen die op ons rekenen.

 

AmbuLife heeft je hulp nu nodig!


  • Kasteelstraat 56 bus 3

    9620 Zottegem

  • secretariaat@ambu-life.be

  • 09 395 74 87

Onze partners

© 2021 Copyright  AmbuLife vzw.

Alle rechten voorbehouden.