Preventieve hulpacties

 

Voor verschillende manifestaties, wedstrijden, evenementen, ... kunnen organisatoren beroep doen op EHBO-ondersteuning van AmbuLife. Minimaal 2 gekwalificeerde EHBO-vrijwilligers staan garant voor een goede hulpverlening met het nodige verzorgingsmateriaal. Uiteraard kan dit, naargelang het risico, uitgebreid worden met extra hulpverleners, fietsteams, bijkomende ambulances, meer urgentiemateriaal en grotere hulpposten.

 

Bij grootse evenementen kan dit worden uitgebouwd tot een zeer groot aantal hulpverleners (EHBO’ers, ambulanciers, verpleegkundigen, artsen, …) en verschillende ambulances die voldoen aan de 112 normen. Veelal vindt er een samenwerking plaats tussen verschillende afdelingen. Gespecialiseerde vrijwilligers nemen de coördinatie en de communicatie waar.

Zou je graag een hulppost zien op je evenement? Doe de aanvraag daarvoor ruim op voorhand gezien onze agenda snel vol loopt. De vergoeding die AmbuLife aan de organisator aanrekent stemt overeen met de voorziene inzet. Het spreekt voor zich het slachtoffer niet hoeft te betalen voor de verzorging (met uitzondering van ziekenvervoer) die we aanbieden. De organisator moet na de manifestatie niet bijbetalen voor de uitgevoerde verzorgingen. Alle afspraken worden contractueel vastgelegd.

 

Voor verschillende evenementen legt de overheid bepaalde eisen vast omtrent de hulpverlening. AmbuLife heeft een ruime ervaring met de organisatie van risicodiensten en is op de hoogte van de gangbare procedures. Wij helpen je bij twijfel graag met het verstrekken van een deskundig advies. 

Wil je graag meer informatie?

 

Neem dan contact op met onze hulpdienst via 09 395 74 87 of via hulpdienst@ambu-life.be

Wij helpen je graag verder.


  • Kasteelstraat 56 bus 3

    9620 Zottegem

  • secretariaat@ambu-life.be

  • 09 395 74 87

Onze partners

© 2021 Copyright  AmbuLife vzw.

Alle rechten voorbehouden.